Академические головные уборы из бархата

Академические головные уборы из бархата, конфедератки, бонет профессора, академические шапки преподавателя ВУЗа

Сортувати за
Показати за на сторінці

Академічна шапка професора

Академічний головний убір професора, конфедератка професора з оксамиту червона

Академічна шапка професора

Академічний головний убір професора, конфедератка професора з оксамиту червона

Академічна шапка професора синя

Академічний головний убір професора, конфедератка професора з синього оксамиту

Академічна шапочка професора

Академічний головний убір професора, академічна шапка без полів з китицею, бонет з оксамиту

Академічна шапочка професора

Академічний головний убір професора, конфедератка професора з оксамиту бордова

Академічна шапочка професора

Академічний головний убір професора, конфедератка професора з оксамиту синя

Академічний головний убір професора

Академічна шапочка професора, академічна шапка без полів з китицею, бонет з оксамиту

Академічний головний убір професора

Академічна шапочка професора, академічна шапка без полів з китицею, бонет з оксамиту

Академічний головний убір професора

Академічна шапочка професора, академічна шапка без полів з китицею, бонет з оксамиту

Шапка професора з оксамиту чорна

Академічний головний убір професора, конфедератка професора з оксамиту чорна